Wkład Polaków w proces integracji europejskiej Drukuj
piątek, 04 maja 2012 15:12

Nowowydana nakładem wydawnictwa Difin książka jest obowiązkową lekturą dla każdego czytelnika zainteresowanego historią integracji europejskiej oraz zmianami, których jesteśmy świadkami. Prezentuje ona nie tylko polityczne idee kształtu wspólnej Europy jeszcze sprzed 1952 roku, ale także ewolucję tych pomysłów oraz współczesne odpowiedzi znamienitych Polaków na kwestie wymagające spójnego stanowiska naszego kraju.

Publikacja ta jest pogłębioną refleksją na temat roli Polski we wciąż zmieniającej się, dynamicznej organizacji, jaką jest Unia Europejska.

Książka jest zbiorem prac poświęconych przeróżnej tematyce. I chociaż wydawać by się mogło, iż mnogość zagadnień podejmowanych w niniejszej pozycji może razić, nic bardziej mylnego. Wszystkie części stanowią logiczną całość i składają się na spójne przedstawienie wizji Europy wybitnych Polaków. Ich wkład w pogłębianie współpracy i związków między państwami, ukazany chronologicznie, uzupełniony został jednakże o analizę współczesnych zjawisk i problemów, z których najistotniejszym jest oczywiście aspekt przystąpienia do strefy euro. Problem ten jest opisany zresztą w niezwykle przekrojowy sposób uwzględniający zarówno najważniejsze wydarzenie, jakim jest obecny kryzys w Grecji, który na nowo rozpalił debatę na temat sensu przystąpienia do unii walutowej, jak i perspektywy integracji całej Unii w kontekście wspólnej waluty oraz ewolucję poglądów polskich polityków na temat przystąpienia do eurolandu pod wpływem najdrastyczniejszych przemian ekonomicznych na naszym kontynencie w ostatnich latach.

Do aktualnych zjawisk przedstawionych w niniejszej pozycji publicystycznej, łączących kontekst narodowy i europejski, należy także rzeczowy opis wkładu myśli polskich karnistów do całego procesu karnego Unii oraz rozwój Internetu w Polsce w kontekście wzrostu jego znaczenia na obszarze całego kontynentu. Uwagę zwraca analiza użytkowania tego środka wymiany opinii i informacji w Polsce na tle innych państw europejskich.

Ostatnie wymienione tematy to jednak tylko mała część zbioru, dowodząca aktualności publikacji i spojrzenia na przemiany historyczne przez pryzmat dzisiejszego funkcjonowania UE. Ważniejszym jednak zagadnieniem, które porusza książka, podjętym znacznie obszerniej jest jednak historyczna rola Polaków w aspekcie kreowania wspólnej Europy. Należy pamiętać, że integracja nie zaczęła się wraz z Traktatami Paryskimi, ale była wynikiem wielu planów pokojowych oraz że na przestrzeni dziejów w każdym okresie historii, czy to burzliwym, czy przebiegającym w miarę pokojowo, przewijały się idee pogłębionej współpracy. Opracowanie zawiera przekrój myśli Polaków od przełomu XVIII i XIX wieku, poprzez koncepcje takich osobistości, jak Józef Retinger, Kazimierz Sabbat, prof. E.F. Szczepanik. Niezwykle ciekawie zostały przedstawione argumenty prointegracyjne Zbigniewa Brzezińskiego, który wielokrotnie podkreślał rolę zjednoczonej, silnej Europy, bez której pokojowy ład na świecie nie miałby racji bytu, a jednocześnie przestrzegał przez zbyt dużym wzrostem jej znaczenia i zagrożeniu interesów USA.

Synkretyczne połączenie wszystkich wspomnianych wizji i pomysłów, z których między innymi wyłoniła się późniejsza forma Unii Europejskiej, stanowi interesujące przedstawienie wyborów, przed jakimi stali ojcowie Wspólnoty. I dlatego właśnie, że bez tego wkładu polskich myślicieli nie jesteśmy w stanie zrozumieć bieżących problemów i złożonego systemu funkcjonowania Unii, warto uzupełnić swoją wiedzę o informacje przedstawione w tej publikacji.

(red.) Jacek Knopek, Bogusław Polak

 

Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie