wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Nasza Organizacja Misja
Reklama
Misja PDF Drukuj Email

ZPwG MIESZKO logoZrzeszenie Polaków w Grecji postanawia realizować proces integracji środowisk polonijnych i środowisk greckich na terenie Grecji naszej Ojczyzny Polski i całego Świata wszędzie tam gdzie żyją Grecy i Polacy”.

Służyć interesom całej polskojęzycznej społeczności w celu umacniania więzi Polaków zamieszkałych zagranicą przez upowszechnienie i promowanie dorobku i osiągnięć kraju naszych przodków oraz DEMOKRATYCZNEJ GRECJI, naszej nowej ojczyzny, - dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń, którym zjednoczona Europa stwarza szansę życia w pokoju i przyjaźni.

Zrzeszenie zostało powołane w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony i reprezentowania interesów osób, we wszystkich dziedzinach przed urzędami na różnych szczeblach administracji publicznej i państwowej Grecji i Polski, oraz obrona ich interesów zgodnie z Konstytucją kraju zamieszkania.

Popieranie działalności zmierzającej do tolerancji, wzajemnego poszanowania i porozumienia między narodami, umożliwiającej zachowanie i pielęgnowanie tożsamości etnicznej i kulturowej, a w szczególności współpraca ze wszystkimi, których celem są dobre stosunki między Grekami i Polakami służące zbliżeniu obu społeczeństw.

Organizowanie materialnej i logistycznej pomocy oraz środków technicznych służących realizacji celów związku w oparciu o konstytucję, Statut i uchwały władz naczelnych.

Powyższe cele pragniemy realizować poprzez:

 1. Zrzeszanie Polaków w różnych kołach zainteresowań – sportowych, kulturowych, oświatowych i innych.
 2. Organizowanie, branie udziału w spotkaniach towarzyskich w celu tworzenia więzi między osobami polskiego pochodzenia, krzewienia przywiązania do kultury i tradycji polskiej i poczucia tożsamości narodowej oraz dbanie o dobre imię Polski i Polonii a także Grecji i Greków.
 3. Organizowanie pomocy prawnej i reprezentowania osób polskiego pochodzenia na forum wobec władz administracyjnych, państwowych i wymiaru sprawiedliwości Polski i Grecji.
 4. Pielęgnację historycznych tradycji obecności Polaków na ziemi Greckiej, również Greków na terenie Polski,
 5. Opiekę nad przedstawicielami starszych pokoleń, dbanie o właściwe przyjęcie nowej emigracji i wpływ na zachowanie świadomości polskiego pochodzenia przez kolejne pokolenie urodzone w Grecji.
 6. Organizację pomocy finansowej i rzeczowej dla dzieci i osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia.
 7. Organizowanie akcji pomocy z udziałem innych podmiotów, (również Greckich).
 8. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia.
 9. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowania życia dzieci.
 10. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
 11. I inne działanie służące Polakom na obczyźnie zgodne z założeniami tego statutu.

Dla osiągnięcia swoich celów Zrzeszenie może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Zrzeszenia.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie