piątek, 22 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Wiadomości Zakończenie projektu „Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" 1.08.2013 - 31.07.2015
Reklama
Zakończenie projektu „Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" 1.08.2013 - 31.07.2015 PDF Drukuj Email
wtorek, 21 lipca 2015 11:29

Lipniak - miejscowość w powiecie suwalskim, na pograniczu polsko-litewskim. To tutaj odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 9 organizacji pozarządowych z Polski, Litwy, Holandii, Niemiec, Czech, Łotwy, Szwecji, Grecji oraz Francji realizujących unijny projekt „Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI). Również w Lipniaku, po niemalże dwóch latach, odbyło się ostatnie spotkanie projektowych partnerów. Grecja w projekcie jest reprezentowana przez Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko".

Warto nadmienić, iż współfinansowany przez Komisję Europejską projekt jest obecnie największym przedsięwzięciem realizowanym w ramach akcji „Projekty partnerskie Grundtviga” programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme – LLP). Urzeczywistnia go aż 9 organizacji skupiających Polonię i Polaków za granicą. Budżet projektu wynosi prawie 150 tys. euro, a jego językiem roboczym jest język polski - co w dobie dominacji języka angielskiego dodatkowo czyni to przedsięwzięcie wyjątkowym.

Ostatnia, i dziesiąta z kolei, mobilność uczestników miała miejsce w dniach 18-22 czerwca 2015. Na zaproszenie partnerów z Grecji, do Lipniaka przybył pan Piotr Strutyński z Wydziału Projektów Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP - były kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Grecji. Podczas konferencji końcowej uczestników projektu przedstawiciel MSZ podkreślił, że finansowanie działalności Polonii i Polaków za granicą nie jest łatwe ze względu na dużą liczbę (20 mln) Polaków mieszkających poza granicami Polski. Na często przywoływane w wypowiedziach działaczy polonijnych ubolewania z powodu braku możliwości realizowania wielu zamierzeń z powodu ograniczonych funduszy, P. Strutyński powiedział, że Polacy za granicą mogą ubiegać się o wsparcie finansowe biorąc udział w Konkursie Ministra Spraw Zewnętrznych oraz poprzez organizacje zarejestrowane w Polsce. Przedstawiciel MSZ podziękował za zaproszenie na ostatnie spotkanie uczestników projektu EDI oraz ocenił bardzo pozytywnie cel i rezultaty spotkania.

Podczas konferencji końcowej partnerzy zaprezentowali wyniesione z projektu lekcje. Dla jednych taką lekcją było nauczenie zarządzania projektami unijnymi oraz myślenia projektowego, jak również możliwość powielania dobrych rozwiązań. Dla drugich – inspiracja do zapoczątkowania nowych działalności, bądź zaktywizowania poczynań już realizowanych. A dla wszystkich była to dwuletnia lekcja tolerancji w połączeniu z wypracowaniem perspektywy zaangażowania się w  kolejnych projektach.

Oprócz formalnych zajęć i spotkań uczestnicy projektu udali się ponadto na wycieczkę po Suwalskim Parku Krajobrazowym i Suwalszczyźnie, pływali statkiem po Kanale Augustowskim i jeziorach augustowskich, obejrzeli ruiny pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, w Suwałkach wzięli udział w Pikniku Kawaleryjskim, w Puńsku bawili się na zabawie świętojańskiej oraz podziwiali krajobrazy Suwalszczyzny podczas jazdy wigierską kolejką wąskotorową.

Projekt EDI ma na celu zwiększenie skuteczności edukacji nieformalnej osób dorosłych w zakresie integracji europejskiej realizowanej na szczeblu lokalnym: przez zwykłych obywateli w sytuacjach codziennych, w miejscach pracy i aktywności pozazawodowej. Chodzi o eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości prowadzących do współistnienia opartego na wzajemnym szacunku.

Pomimo otwierania granic, swobody przepływu osób i wysiłków w postaci licznych społecznych kampanii informacyjnych i uświadamiających, problemy ksenofobii, nietolerancji, braku akceptacji bądź gorszego traktowania są powszechne.

Cele projektu osiągnięte zostaną dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Teraz uczestnicy projektu muszą zmierzyć się z zadaniem sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji projektu oraz rozliczyć projekt ze swoimi agencjami narodowymi.

Projekty – to nie tylko formalne spotkania, dokumenty i sprawozdania. Podobne przedsięwzięcia – to też, a raczej przede wszystkim ludzie i wytwarzająca się między nimi więź. Mimo sfinalizowania projektu uczestnicy, którzy w ciągu dwóch lat polubili się i zaprzyjaźnili, snują plany o kolejnych projektach i dalszych spotkaniach.

Projekt realizują:

  • Stowarzyszenie „Integracja" w Suwałkach – Polska (koordynator)
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie – Litwa
  • Fundacja Euro Polonia – Holandia
  • Stowarzyszenie „Polki w Gospodarce i Kulturze" – Niemcy
  • Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie – Czechy
  • Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji – Szwecja
  • Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko" – Grecja
  • Towarzystwo „Rodacy" – Łotwa
  • Stowarzyszenie Florek&Entertainment – Francja.

Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji

Uczenie się przez całe życie
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie