czwartek, 21 listopada 2019
Jesteś tutaj: Start Reportaże Seminarium "Edukacja dorosłych jako środek wejścia lub powrotu na rynek pracy" - Agencja Narodowa (IKY), sekcja Grundtvig, 12 grudzień 2013, Ateny
Reklama
Seminarium "Edukacja dorosłych jako środek wejścia lub powrotu na rynek pracy" - Agencja Narodowa (IKY), sekcja Grundtvig, 12 grudzień 2013, Ateny PDF Drukuj Email

Dnia 12 grudnia 2013, grecka Agencja Narodowa IKY zakończyła serię spotkań informacyjnych programu „GRUNDTVIG” przeznaczoną dla wszystkich zaangażowanych w ten program na terenie Grecji, w tym również jedynej organizacji obcokrajowców Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę MIESZKO”.

Tym razem tematem była nieformalna edukacja dorosłych tj. "Edukacja dorosłych jako środek wejścia lub powrotu na rynek pracy". Przygotowano prezentację pięciu wybranych projektów, których sukces polegał na wypracowaniu wzorcowych metod i form do zastosowania. Zrzeszenie Polaków w Grecji "Książę Mieszko" było repre przez Panią Irenę Polnik oraz Panią Elżbietę Starobrzańską.

Pierwszy program pn. „LAMOTO”, dotyczył zwiększenia szans zatrudnienia kadr uczących języka ojczystego w środowiskach emigrantów. Nauczanie nieformalnymi metodami zakładało zaangażowanie niekoniecznie profesjonalnych nauczycieli lub pedagogów i w ten sposób stworzenie nowych możliwości pracy.

Drugi projekt obejmował eksperymenty mające na celu zbadanie wielopłaszczyznowej inteligencji dzieci połączone z edukacją ich rodziców. Badania ujawniające predyspozycje dzieci, prowadzone przy współudziale rodziców, były podstawą ukierunkowania ich dalszego kształcenia i akceptacji dorosłych, którzy zostali uświadomieni, że ich aspiracje są często rozbieżne i krzywdzące dla dorastającego potomstwa.

Następny program, pn. „EWIL”, zawierał propozycje rozwiązań właściwego wykorzystania możliwości rynku pracy, jaki powstał na terenie krajów Wspólnej Europy. Wskazał on na ważną rolę statystyki dającej obraz popytu i podaży w dziedzinie zatrudnienia kadr, oraz wskazówek kształcenia, dokształcania i przekwalifikowywania osób dorosłych, zgodnie z zapotrzebowaniami powstałymi na rynku pracy.

Kolejny prezentowany program ukazywał możliwości dokształcania dorosłych poprzez działalność sektora rozrywkowego. Organizowanie imprez muzyczno – tanecznych angażujących do udziału ludzi w różnym wieku – pozwala na ujawnienie wielu nieodkrytych talentów lub rozwinięcie nowych zainteresowań. Jednocześnie podkreśla, że poprzez międzynarodowe imprezy popularyzuje się muzyczne i taneczne tradycje każdego narodu. Program ten potwierdza celowość działań podejmowanych dla nieformalnej edukacji dorosłych.

Ostatni z przedstawionych projektów został stworzony przez kobiety dla kobiet – matek – przedsiębiorczyń, matek – potencjalnych przedsiębiorczyń, bądź odwrotnie. Jego celem było pogodzenie podwójnej roli pracujących matek, tak aby nie musiały rezygnować ani z kariery zawodowej ani z wychowywania dzieci. Pokazano, że media – w szczególności Internet – stwarzają możliwości zaoszczędzenia czasu i nakładów finansowych, a co najważniejsze - są i bazą kontaktów i forum wymiany doświadczeń, dzięki którym wiele kobiet znalazło rozwiązanie swoich problemów wychowawczych bądź zawodowych.

Wszystkie powyższe przykłady są dla nas – realizujących własne projekty – wskazówką i wzorem jak konstruktywnie tworzyć bazę nieformalnych metod edukacji dorosłych.

Informacje na temat szkolenia można znaleźć pod linkiem:

http://www.iky.gr/anakoinoseis-llp/item/1324-thematiko-seminario-grundtvig-athens (wersja grecka)

Elżbieta Starobrzańska

Zrzeszenie Polaków w Grecji
„Książę MIESZKO”

 

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie