wtorek, 19 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Reportaże ZPwG "Książę Mieszko" partnerem w projekcie europejskim "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji (EDI)"
ZPwG "Książę Mieszko" partnerem w projekcie europejskim "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji (EDI)" PDF Drukuj Email
środa, 30 października 2013 13:51

1 sierpnia 2013 to oficjalna data rozpoczęcia unijnego projektu zatytułowanego "Mnożenie przez Dzielenie - Edukacja dla Integracji" (EDI). Biorą w nim udział organizacje pozarządowe zrzeszające Polaków zamieszkałych za granicą Polski, a jego współfinansowanie odbywa się ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach akcji "Projekty partnerskie Grundtvig" należącej do programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme - LLP).

Dwuletni projekt „Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji (EDI)” ma za zadanie uskutecznienie działalności organizacji partnerskich w zakresie nieformalnej edukacji osób dorosłych, na rzecz integracji europejskiej na szczeblu lokalnym. Eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup defaworyzowanych, walka z ksenofobią, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowania przyjaznej integracji mniejszości ze środowiskami lokalnymi oraz zachowań opartych na wzajemnym rozumieniu, akceptowaniu i poszanowaniu różnic to tematy przewodnie projektu. Warto podkreślić, iż jest to prawdopodobnie jeden z największych projektów wdrażanym obecnie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie”. Współpracują ze sobą organizacje polonijne działające w 9 krajach Unii Europejskiej: Czech, Holandii, Francji, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji i Polski. Sama idea przygotowania do konkursu ogólnoeuropejskiego projektu narodziła się rok wcześniej w Sandomierzu, podczas szkolenia "Zarządzanie projektami unijnymi”. Szkolenie to było finansowane z funduszy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska, natomiast Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie odpowiadało za jego stronę organizacyjną.

Wyznaczone cele projektu „Mnożenie przez Dzielenie-Edukacja dla Integracji (EDI)” zostaną osiągnięte dzięki dzieleniu się partnerów własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami, współpracy w kreowaniu nowych rozwiązań i włączaniu ich do własnej praktyki edukacyjnej, a więc mnożeniu korzyści. Służą temu wizyty u partnerów, seminaria, warsztaty i dyskusje oraz wspólne przygotowanie i udział w wydarzeniach edukacyjnych i imprezach integracyjnych, a także współpraca z lokalnymi władzami i mediami.

Pierwsze spotkanie partnerskie (tzw. mobilność) miało miejsce na początku października w okolicach Suwałk. Spotkanie to miało w dużej mierze charakter organizacyjny. Z tego powodu odbyło się u koordynatora projektu, na którego została wybrana polska organizacja, Stowarzyszenie „Integracja” z Suwałk. Kolejna mobilność partnerskich organizacji odbędzie się w połowie listopada w Niemczech, w Kolonii. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Polki w Gospodarce i Kulturze”, które zaprasza gości m.in. na konferencje ”ImPulsy-Polka-Przedsiębiorczyni-Europejka”. Natomiast Zrzeszenie Polaków w Grecji „Książę Mieszko” przyjmie kilkunastoosobową grupę przedstawicieli partnerskich organizacji w kwietniu 2014 roku. Uczestnicy wizyty w Grecji wezmą udział w uroczystych obchodach upamiętniających "Exodus Messolongów" składając hołd poległym w Messolongi polskim i innych narodowości Filhellenom.  Również będą mieli okazję zapoznać się z tradycjami greckiej Paschy obchodzonej w obrządku prawosławnym. Dodatkowo zostaną przygotowane warsztaty na temat metod aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, w szczególnosci wywodzących się z mniejszości narodowych.     

Do lipca 2015 roku uczestnicy projektu odwiedzą wszystkie kraje, z których pochodzą partnerski organizacje pozarządowe. Pozwoli im to poznać różne rozwiązania stosowane wobec mniejszości narodowych, a także doświadczyć wielokulturowej Europy, co zapewne zaowocuje dalszą i bardziej zacieśniona współpracą w przyszłości.

Informacje dotyczące przebiegu powyższego programu można znaleźć na witrynie ZPwG "Książę Mieszko" pod adresem www.poloniagrecka.eu. Również zapraszamy do odwiedzenie strony FB projektu zatytułowanej "Edukacja dla Integracji" oraz bloga o nazwie "Lekcje Integracji" na http://www.lekcjeintegracji.blogspot.gr.

J.W.S

 

Projekt EDI

 

Uczenie się przez całe życie
Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie