czwartek, 21 listopada 2019
Jesteś tutaj: Start Konkursy I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka "Moje wakacje" - termin przedłużony do 31 października 2013
I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka "Moje wakacje" - termin przedłużony do 31 października 2013 PDF Drukuj Email
wtorek, 22 października 2013 08:25

Informujemy, że termin nadsyłania prac na I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka "Moje wakacje" został przedłużony do 31 października 2013.

Zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych spowodowana jest prośbą kilku ośrodków polonijnych.

UWAGA: prace (skany)  wystarczy przesłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cel Konkursu:
Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych. W celu integracji dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami kraju konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:

 

 • Przedszkole
 • Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
 • Gimnazjum

Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie …

Informacje:

Jadwiga Wierzbicka
+48 516 165 340
Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu

 


 

Regulamin konkursu

I Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje”

Termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r (zmiana terminu spowodowana prośbą Ośrodków Polonijnych).

Organizator uważa, że dobro dziecka i wspólna radość będzie rekompensatą dla wszystkich osób zaangażowanych w ten konkurs.

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych.

Konkurs ma za zadanie integrację dzieci i młodzieży mieszkających w kraju, jak i poza jego granicami kraju. Konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:

 • Przedszkole

 • Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI

 • Gimnazjum

 1. Konkurs posiada charakter otwarty.

 2. Prace można nadesłać w podanych niżej formach:

- oryginały i scan (wysokiej rozdzielczości) do 1MB

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- oryginały

- scan – (wysokiej rozdzielczości) do 1MB e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oryginały prac na adres:

egminy.eu

ReProMa

ul.Laskowska 38,

05-430 Celestynów

W przypadku przesyłania oryginału pocztą na adres j/w – proszę usztywnić przesyłkę, by nie uległa zniszczeniu w transporcie a na kopercie zaznaczyć: konkurs - Pocztówka”Moje wakacje” Prawidłowo nadesłana praca składa się z jednej do trzech prac autorskich, nawiązujących do tematyki konkursu.

 1. Prace (obrazy) mogą być wykonane dowolną techniką (rysunek, farby, wyklejanie …).

 2. Wielkość jednej pracy nie może przekraczać formatu A4.

 3. Wszystkie prace konkursowe winny być opisane na rewersie (lub załączona dodatkowa kartka z opisem):

Danymi autora i placówki zgłaszającej, tj.:

Imię i nazwisko rodzica/ów lub placówki oświatowej/kulturalnej

Imię i nazwisko dziecka

Pseudonim dziecka

Wiek

Przynależność do placówki oświatowej/kulturalnej

Nazwa gminy, powiat, województwo

e-mail, telefon

dodatkowo na osobnej kartce: Zgoda na publikację dzieła na portalu www.egminy.eu.

7. Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw prac.

8. Każda z trzech nadesłanych prac, oceniana będzie indywidualnie.

9. Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace autorów przesyłających:

 • Większą liczbę prac niż 3,

 • Prace bez zgody na publikację na portalu www.egminy.eu

 • Utwory przekraczające łącznie objętość trzech stron formatu A4.

10. Prace znajdujące uznanie Jury, zostaną wyróżnione i nagrodzone.

11. W Konkursie przyznane zostaną nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

   • przedszkole - Miejsca: I -III – ocena Jury – dyplomy i nagrody rzeczowe; pozostałe prace wyróżnienie w postaci imiennych dyplomów w wersji elektronicznej

   • klasy I - III – Miejsca: I-III – ocena Jury – dyplomy i nagrody

   • klasy IV - VI – Miejsca: I-III – ocena Jury – dyplomy i nagrody

   • gimnazjum – Miejsca: I-III – ocena Jury – dyplomy i nagrody

   • wszystkie kategorie Miejsce: I – za największą ilość przyznanych głosów na pracę (głosowanie egminowiczów na portalu) – dyplomy i nagrody rzeczowe

 • Wyróżnienia w postaci dyplomów przesłanych drogą elektroniczną

 • W przypadku placówek oświaty/kultury nagroda specjalna w postaci niespodzianki – za udział największej liczby nagrodzonych w konkursie

 • W każdej kategorii jedna nagroda dla uczestnika, który osiągnął najwyższą liczbę „łapek” w wersji internetowej – ocena egminowiczów

12. Prace oceniane będą przez profesjonalną Komisję Konkursową.

Skład Jury zostanie podany do wiadomości na stronach www.egminy.eu

Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych po zakwalifikowaniu prac do udziału w konkursie.

13. Prace będą oceniane przez Jury za:

 • Zgodność z tematem konkursu

 • Indywidualność pracy

 • Profesjonalizm, stosowny do wieku i włożonej pracy.

14. Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r. (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego).

Z powodu licznych telefonów/maili od Polonii termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r

15. Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w dniu 21 października 2013r – zmiana daty na 3 listopada 2013r

16. Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 20 listopada 2013r –zmiana daty na 3 grudnia 2013r.

17. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 22 listopada 2013 r. – zmiana daty na 6 grudnia 2013r i zostanie opublikowane na portalu Organizatora konkursu. Dodatkowo każdy z laureatów zostanie drogą e-mailową poinformowany o wygranej.

18. Nagrody i dyplomy Organizator prześle pocztą pod adres podany e- mailem.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do podawania tylko pseudonimów dzieci (ochrona danych osobowych). Wyjątek stanowić będzie osobiste oświadczenie rodziców przesłane wraz z oryginałami prac, wyrażające zgodę na podanie imienia i nazwiska dziecka, wieku i miejscowości.

Oświadczenie winno zawierać także telefon kontaktowy.

Brak prawidłowo wypełnionego oświadczenia będzie skutkował podaniem imienia i pierwszej litery nazwiska dziecka/ pseudonimu lub tylko numeru zgłoszenia przesłanych prac. (wzór oświadczenia w załączeniu).

20. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac w publikacjach książkowych wydawanych przez portal.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac z podaniem pseudonimu dziecka, miejscowości, placówki oświatowej/kulturalnej na portalu egminy.eu Bardzo Prywatny Portal Ludzi Ciekawych.

22. Organizator przewiduje w przyszłości wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursów portalu www.egminy.eu.

23. Nadesłanie utworów oznacza automatyczną akceptację niniejszego Regulaminu przez osoby odpowiedzialne za dziecko.

24. Prace przesłane na konkurs nie będą zwracane.

25. Każda placówka pośrednicząca w przesyłaniu prac na konkurs pt.: Pocztówka-„ Moje wakacje” może podać imię i nazwisko dyrektora placówki i nauczyciela prowadzącego dziecko.

26. Organizator informuje o możliwości nabycia obrazu z nadrukowaną w formacie A4 pracą dziecka (blejtram -krosno) w cenie:

 • Polska - 48zł za sztukę + 15zł koszt przesyłki (do 2 sztuk; powyżej 2-5 sztuk 20zł).

Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 30 listopada 2013r:

Alior Bank 81 2490 0005 0000 4500 9609 6820 z podaniem: imię i

nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia.

Organizator na życzenie wystawia faktury VAT.

 • Pozostałe kraje - 15 EURO za sztukę + 13 EURO (do 2 sztuk, od 3 do 5 sztuk - 18 EURO) koszty przesyłki.

Deklarowaną kwotę należy wpłacić na konto ReProMa do 30 listopada 2013r:

Alior Bank 12 2490 0005 0000 4600 8540 2211 z podaniem: imię i

nazwisko dziecka, dokładny adres, wielkość zamówienia, kraj.

 

Obrazy rozesłane zostaną w najkrótszym czasie po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu wyników (w nieprzekraczalnym terminie (wysyłka) do końca 2013 roku).

27. Organizator drogą mailową prześle wszystkim przedszkolakom i dzieciom klas I-III imienne dyplomy uczestnictwa.

28. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian niewpływających na przebieg konkursu.

 


 

Wzór oświadczenia

 

Oświadczenie

 

 

Ja, niżej podpisany, …………………………….….. ..…………………….………………………….………….., będący prawnym opiekunem ………………………………………….…………………………………………….... nieletniej/go uczestniczki/ka I Edycji Międzynarodowego Konkursu dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka “Moje wakacje” wyrażam zgodę na opublikowanie danych osobowych dziecka:

 

Imię i nazwisko ……………………………

Miejscowość ………………………………

Wiek ……………..

 

 

Data……………………………………. Miejscowość …………………………………………………………….

 

 

 

 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

………………………………………………………….

 

 

Tel. Kontaktowy …………………………………….

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie