czwartek, 21 listopada 2019
Jesteś tutaj: Start Konkursy MOJA POLSKA - MOJA GRECJA II EDYCJA - 2013
Reklama
MOJA POLSKA - MOJA GRECJA II EDYCJA - 2013 PDF Drukuj Email
środa, 17 lipca 2013 07:53

Towarzystwo Kultury Polskiej w Atenach im. Juliusza Słowackiego, Zrzeszenie Polaków w Grecji im. „Książę Mieszko”, Klub Polskich Przedsiębiorców „Agora” ogłaszają konkurs fotograficzny MOJA POLSKA - MOJA GRECJA  II EDYCJA - 2013

Pod patronatem honorowym AMBASADORA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ATENACH

Celem konkursu jest promocja Polski w Grecji oraz promocja polsko-greckich relacji w sferze kultury. Zgłoszone do konkursu prace powinny prezentować wydarzenia, ślady historii oraz ludzi ukazanych w aspekcie tych relacji.

Szczegółowe informacje podaje Regulamin Konkursu, opublikowany w prasie polonijnej i na stronach internetowych organizatorów konkursu. Dodatkowych informacji udziela Kurator Konkursu:
Marek Nadolski
Tel.: +30 695 654 7824
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy wszystkich, zainteresowanych kulturą polską i grecką oraz ich wzajemnymi relacjami. Szczególnie gorąco zachęcamy do udziału w konkursie młodzież, której dane jest funkcjonować w obrębie tych dwóch kultur.


Σύλλογος Πολωνικού Πολιτισμού «Juliusz Słowacki» στην Αθήνα
Ένωση  των Πολωνών στην Ελλάδα «Πρίγκιπας Μιεσκο»
Λέσχη Πολωνών Επιχειρηματιών «Agora»

ανακοινώνουν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα

«Η Πολωνία μου – Η Ελλάδα μου»
Δεύτερη έκδοση - 2013

Υπό την ευγενική αιγίδα του
Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα

Ο διαγωνισμός στοχεύει στην προώθηση της Πολωνίας στην Ελλάδα και των πολωνό-ελληνικών σχέσεων στον τομέα του πολιτισμού. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να αναδεικνύουν τα γεγονότα, τα ίχνη της ιστορίας και τους ανθρώπους που μπορούμε να διακρίνουμε στα πλαίσια των πολωνό-ελληνικών σχέσεων.

Οι αναλυτικές πληροφορίες και οι όροι του διαγωνισμού δημοσιεύονται στον τύπο της πολωνικής διασποράς και στις ιστοσελίδες των διοργανωτών. Οι πληροφορίες παρέχονται επίσης από τον έφορο του παρόν διαγωνισμού:
Marek Nadolski
Tel.: +30 695 654 7824
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Καλωσορίζουμε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον πολωνικό και τον ελληνικό πολιτισμό και τις αμοιβαίες σχέσεις των δυο λαών. Ιδιαίτερα θερμά προσκαλούμε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τους νέους που βιώνουν ταυτόχρονα το σύμπλεγμα των δύο πολιτισμών.

ORGANIZATORZY / ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Αθήνα, 15/07/2013

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
MOJA POLSKA – MOJA GRECJA
II EDYCJA – 2013

POD PATRONATEM HONOROWYM

Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Atenach

 1. ORGANIZATORZY

 • Towarzystwo Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego w Atenach

 • Zrzeszenie Polaków w Grecji im. Książę Mieszko

 • Klub Polskich Przedsiębiorców Agora

 1. PATRONAT MEDIALNY

 • Tygodnik Ateński,

 • AthenianObserver

 • Polonia

 • Polonorama

 1. SPONSORZY

 • Galeria M55 w Atenach

 1. CEL I CHARAKTER KONKURSU

4.1. Celem Konkursu jest promocja Polski w Grecji oraz promocja polsko-greckich relacji w sferze kultury. Zgłoszone do Konkursu prace powinny prezentować wydarzenia, ślady historii (obiekty materialne) oraz ludzi ukazanych w aspekcie tych relacji.

4.2. Konkurs posiada charakter otwarty – dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych historią, kulturą polską i grecką oraz ich wzajemnymi relacjami.

4.3. Konkurs rozgrywany jest w jednej kategorii wiekowej i tematycznej. Każdy uczestnik Konkursu nadsyła DWIE (2) prace o tematyce określonej w p.4.1., przy czym „temat polski” i „temat grecki” może występować oddzielnie w każdej pracy lub łącznie w jednej lub w obu pracach. Ocenie podlega zestaw dwóch (2) prac tego samego autora.

 1. NAGRODY

5.1. Przyznane będą następujące nagrody:

I nagroda: kupon towarowy o wartości 400 € + dyplom.
II nagroda: kupon towarowy o wartości 200 € + dyplom.
III nagroda: kupon towarowy o wartości 200 € + dyplom.
oraz 3 równorzędne wyróżnienia, potwierdzone dyplomem.

5.2. Dodatkowym wyróżnieniem dla laureatów będzie ekspozycja ich prac w Galerii M55.

5.3. Autorzy prac nienagrodzonych ale odpowiadających warunkom konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa a najciekawsze prace będą włączone do publikacji pokonkursowej.

5.4. Organizatorzy – na wniosek jury – mają prawo do ustanowienia dodatkowej nagrody dla jednego z najmłodszych uczestników konkursu (do lat 16), jeśli jego prace odpowiadają warunkom Konkursu.

5.5. Decyzje Jury są ostateczne i nie podważalne.

5.6. Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej. Nagrody mogą być odebrane osobiście lub przez pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z prawem greckim. Osoby niepełnoletnie odbierają nagrody w towarzystwie jednego z rodziców lub z prawnym opiekunem.

5.7. Nagrody nieodebrane podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej pozostają w depozycie Przewodniczącego Jury przez okres sześciu miesięcy a po tym okresie ulegają przepadkowi lub zostaną przekazane na cele charytatywne.

 1. JURY KONKURSU

Anna Maria Leonhard – Przewodnicząca
Justyna Słowik
Krzysztof Łuczak
Teodor Adamidis
Adrian Nowierski

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

7.1. Zgłoszone prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.

7.2. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace oryginalne (nie fotomontaże), w formie papierowej o wymiarach A4. Do pakietu konkursowego należy dołączyć zapis cyfrowy w formacie JPG (bez kompresji).

7.3. Prace należy nadsyłać w zamkniętych kopertach. Na rewersie każdej pracy należy podać jej temat (opis w języku polskim i greckim), datę i miejsce wykonania, oraz dane identyfikujące autora (nazwisko, wiek, adres pocztowy i elektroniczny oraz telefon kontaktowy).

7.4. Prace nieodpowiadające warunkom Konkursu, określonym w niniejszym regulaminie lub nadesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. PRAWA ORGANIZATORÓW

8.1. Nadesłane prace nie będą zwracane ich autorom; pozostaną w depozycie Towarzystwa Kultury Polskiej w Atenach im Juliusza Słowackiego.

8.2. Organizatorom przysługują majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych prac w zakresie ich prezentacji na wystawach pokonkursowych oraz w zakresie publikacji - w dowolnym czasie i formie, w związku z realizacją p.4.1 niniejszego regulaminu.

 1. TERMINY KONKURSU

9.1. Nadsyłanie prac: od 15.09 do 31.10.2013; decyduje data stempla pocztowego.

9.2. Rozstrzygnięcie Konkursu i opublikowanie wyników: do 15.11.2013.

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych zostaną ponadto powiadomieni drogą elektroniczną.

9.3. Zorganizowanie ekspozycji nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w Galerii M55: do 30.12.2013.

 1. PRZYJMOWANIE PRAC

10.1. Prace należy nadsyłać w terminie określonym w p. 9.1 na adres:

P.S.E.P.P. – Maria Zacharopoulou
Zoodochou Pigis 12-14
106 81 Athens
(Tel +30 210 384 3660)
Na kopercie dopisać FOTO

10.2. Osoby niepełnoletnie biorące udział w Konkursie, dołączają stosowne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, w którym jednoznacznie wyrażają oni na to zgodę.

10.3. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac oraz równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10.4. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na ich udostępnianie.

 1. WYSTAWA POKONKURSOWA

11.1. Wszystkie koszty związane z organizacją niniejszego Konkursu oraz wystawą pokonkursową ponoszą organizatorzy do wysokości ustalonego budżetu.

11.2. Organizatorzy Konkursu mogą organizować dodatkowe ekspozycje prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz pozostałych, w innym miejscu i czasie. Terminy i miejsca tych wystaw będą podane do wiadomości publicznej.

 1. KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Kuratorem Konkursu:

Marek Nadolski
Tel.: +30 695 654 7824
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ORGANIZATORZY
Ateny, 30.06.2013

«Η Πολωνία μου – Η Ελλάδα μου»

Κανονισμός Διαγωνισμού Φωτογραφίας

Δεύτερη έκδοση - 2013

Υπό την ευγενική αιγίδα του

Πρέσβη της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα

1. Διοργανωτές:

 • Σύλλογος Πολωνικού Πολιτισμού «Juliusz Słowacki» στην Αθήνα

 • Ένωση των Πολωνών στην Ελλάδα «Πρίγκιπας Μιέσκο»

 • Λέσχη Πολωνών Επιχειρηματιών «Agora»

2. Χορηγοί επικοινωνίας:

 • Tygodnik Ateński

 • AthenianObserve

 • Polonia

 • Polonorama

3. Χορηγοί:

 • Γκαλερί Μ55 στην Αθήνα

4. Στόχος και μορφή του Διαγωνισμού

4.1. Ο στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της Πολωνίας στην Ελλάδα καθώς και η προβολή των πολωνό-ελληνικών σχέσεων . Οι συμμετέχοντες καλούνται με έναν δημιουργικό τρόπο να προβάλουν τα γεγονότα, τα ίχνη της ιστορίας (μνημεία, υποδομές) και τους ανθρώπους που μπορούμε να διακρίνουμε μέσα από τη σχέση των δυο λαών.

4.2. Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική και την πολωνική ιστορία, για τον πολιτισμό των δυο χωρών καθώς και για τις πολωνό – ελληνικές σχέσεις.

4.3. Στα πλαίσια του διαγωνισμού, όλες οι ηλικίες και όλα τα θέματα θα αξιολογούνται ως μια κατηγορία. Κάθε συμμετέχων πρέπει να στείλει ΔΥΟ (2) φωτογραφίες με θέμα καθορισμένο στο σημείο 4.1., οπού "το πολωνικό" και "το ελληνικό " στοιχείο μπορεί να εμφανιστεί χωριστά ή σε συνδυασμό στην κάθε φωτογραφία. Η αξιολόγηση θα αφορά το σύνολο των δύο (2) έργων του ίδιου δημιουργού.

5. Βραβεία

5.1. Στο διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα ακόλουθα βραβεία:

1ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 400€ + πιστοποιητικό

2ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 200€ + πιστοποιητικό

3ο βραβείο: Δωροεπιταγή αξίας 200€ + πιστοποιητικό

Καθώς και οι 3 ισοδύναμες τιμητικές διακρίσεις με πιστοποιητικό συμμετοχής.

5.2. Επιπλέον, τα έργα όλων των νικητών και των βραβευμένων θα τιμηθούν σε έκθεση, στη φημισμένη Γκαλερί Μ55 στην Αθήνα.

5.3. Οι δημιουργοί των έργων που δεν θα πάρουν βραβεία αλλά θα πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, θα λάβουν ένα πιστοποιητικό συμμετοχής και οι πιο ενδιαφέρουσες εργασίες θα δημοσιευτούν μετά το διαγωνισμό.

5.4. Οι διοργανωτές - κατόπιν αιτήματος της κριτικής επιτροπής - έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν ένα πρόσθετο βραβείο για έναν από τους νεότερους συμμετέχοντες (κάτω των 16 ετών), αν οι φωτογραφίες του πληρούν τους όρους του διαγωνισμού.

5.5. Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και δεν προσβάλλονται.

5.6. Η απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης.

Η παραλαβή των βραβείων γίνεται προσωπικά ή μέσω πληρεξούσιου, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να παραλάβουν τα βραβεία τους, συνοδευόμενοι από τους γονείς ή τον κηδεμόνα τους.

5.7. Τα μην παραληφθέντα βραβεία θα παραμείνουν στην διάθεση της προέδρου της κριτικής επιτροπής για διάστημα 6 μηνών. Μετά από αυτή την περίοδο, τα βραβεία αυτά θα υπόκεινται σε κατάσχεση ή θα χαρίζονται για τους φιλανθρωπικούς σκοπούς.

6. Κριτική Επιτροπή

 • ANNA MARIA LEONHARD - Πρόεδρος

 • JUSTYNA SŁOWIK

 • KRZYSZTOF ŁUCZAK

 • TEODOR ADAMIDIS

 • ADRIAN NOWIERSKI

7. Όροι Συμμετοχής

7.1. Φωτογραφίες που βραβεύτηκαν σε άλλους διαγωνισμούς αποκλείονται.

7.2. Σε διαγωνισμό υποβάλλονται μόνο πρωτότυπες φωτογραφίες (όχι φωτομοντάζ) σε χαρτί μεγέθους Α4. Το πακέτο που καταθέτεται για το διαγωνισμό πρέπει να περιλαμβάνει και τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή JPG (ασυμπίεστο).

7.3. Κάθε συμμετοχή θα υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το θέμα της (στα ελληνικά και στα πολωνικά), ημερομηνία και μέρος λήψης, τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου :ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο).

7.4. Μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τους παραπάνω όρους ή καθυστέρηση στην αποστολή φωτογραφιών, συνεπάγεται αποκλεισμό από το διαγωνισμό.

8. Δικαιώματα των διοργανωτών

8.1. Οι υποβληθείσες φωτογραφίες δεν θα επιστρέφονται στους δημιουργούς τους. Θα παραμένουν στο αρχείο του Συλλόγου Πολωνικού Πολιτισμού «Juliusz Słowacki» στην Αθήνα.

8.2. Οι δημιουργοί των φωτογραφιών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό, δηλώνουν ότι παραχωρούν στους διοργανωτές του διαγωνισμού το δικαίωμα δημοσίευσης, έκθεσης και εκτύπωσης των φωτογραφιών - σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους – με στόχο την εκπλήρωση του 4.1 σημείου του παρόν κανονισμού.

9. Χρονοδιάγραμμα

9.1. Υποβολή των φωτογραφιών : από την 15.09.2013 έως την 31.10.2013.

9.2. Η έκβαση του διαγωνισμού και η ανακοίνωση των νικητών : έως 15.11.2013.

Οι νικητές και οι βραβευμένοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail.

9.3. Έκθεση των φωτογραφιών και βράβευση των νικητών στη Γκαλερί Μ55 στην Αθήνα : έως 30.12.2013:

10. Παραλαβή των φωτογραφιών

10.1. Αποστολή των σφραγισμένων φακέλων με τις φωτογραφίες και τα CD στις προθεσμίες του 9.1, στη διεύθυνση:

Π.Σ.Ε.Π.Π. – ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
12 –14
106 81
ΑΘΗΝΑΙ
(τηλ.: +30 210 384 3660)

Στο φάκελο να αναγράφεται «FOTO»

10.2. Οι ανήλικοι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν δήλωση γονικής συναίνεσης για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

10.3. Η υποβολή φωτογραφιών για το διαγωνισμό ταυτίζεται με την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα του διαγωνιζόμενου και την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.

10.4. Η υποβολή φωτογραφιών για το διαγωνισμό βεβαιώνει τη συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποβάλλων.

11. Έκθεση των φωτογραφιών

11.1. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την οργάνωση του διαγωνισμού και της έκθεσης, μέχρι το ύψος του προϋπολογισμού.

11.2. Οι διοργανωτές μπορούν να οργανώσουν επιπλέον εκθέσεις των βραβευμένων και μη φωτογραφιών όλων των διαγωνιζομένων, σε χρόνο και χώρο της επιλογής τους. Σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί δημοσίως.

12. Επικοινωνία:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον έφορο του διαγωνισμού:

Marek Nadolski
τηλ.: +30 695 654 7824
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Αθήνα, 30/06/2013.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie