poniedziałek, 18 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Wiadomości Do 20 września konsultacje MSZ ws. planu współpracy z Polonią w 2013 r.
Reklama
Do 20 września konsultacje MSZ ws. planu współpracy z Polonią w 2013 r. PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2012 10:42

Biuro prasowe MSZ poinformowało PAP, że plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rok 2013 będzie podstawą do podejmowania decyzji – m.in. finansowych – dotyczących zadań w sferze współpracy z naszymi rodakami z zagranicy.

MSZ zaprezentowało projekt planu w połowie roku; do konsultacji przedłożono merytoryczne rozdziały dokumentu. Pominięte zostały te - podał MSZ - które są zdefiniowane wymogami prawa i nie mogą zostać zmodyfikowane w wyniku konsultacji.

Konsultantem planu - podkreśla MSZ - może być każdy, kto ma wiedzę i doświadczenie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Resort poprosi również o opinie w sprawie planu uczestników rozpoczynającego się w czwartek IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. "Ważne jest, by ocenili, jakie działania przysłużą się wzmocnieniu ich pozycji w środowiskach, w których funkcjonują" - zaznacza MSZ.

Konsultacje będą trwały do 20 września. Na podstawie zatwierdzonego planu 2 października zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań w dziedzinie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju.

W planie położono nacisk m.in. na edukację Polonii i Polaków za granicą; zaangażowanie tej grupy do promocji Polski, a także wspieranie powrotów do ojczyzny. MSZ, oprócz współpracy z tradycyjnymi organizacjami polonijnymi, chce włączyć do działania najnowszą generację emigracji ekonomicznej, czy niezrzeszoną polską inteligencję.

W dokumencie jest też mowa o reformie i rozwoju mediów polonijnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. "Dotyczy to zwłaszcza mediów na wschód od polskich granic, które wymagają pilnej sanacji i dostosowania do współczesnych wymogów i możliwości odbiorców" - podkreślono w dokumencie.

Plan ma związek ze zmianami w finansowaniu organizacji polonijnych. Przed 2012 rokiem rozdzielaniem finansów zajmował się Senat; od tego roku rozdziela je resort spraw zagranicznych z udziałem organizacji pozarządowych.

W tym roku MSZ przekazało 65 mln zł na rzecz fundacji realizujących projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą. Wysokość dofinansowania w roku 2012 wraz z sumą 10 milionów złotych pozostawionych w gestii Senatu - jest taka sama jak w roku ubiegłym - czyli wynosi 75 milionów złotych.

Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na 2013 r. wyróżnia pięć obszarów tematycznych, na których mają koncentrować się działania.

Wśród nich są: edukacja Polonii i Polaków za granicą; mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia w państwach zamieszkania dla promocji Polski i polskości; wspieranie środowisk polskich, prawa mniejszości; zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą z ojczyzną; wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

MSZ chce uzupełnić naukę języka polskiego nowocześniejszymi formami organizacyjno-finansowymi, na przykład przy wykorzystaniu e-learningu. Resort podkreśla, że ważnym aspektem pozostanie wspieranie funkcjonowania i rozwoju zagranicznych studiów polskoznawczych i katedr polonistyki na poziomie uniwersyteckim oraz zapewnienie kadry polskich nauczycieli i lektorów za granicą.

W planie jest też mowa o szerszym wykorzystaniu internetu w celu wzmocnienia lub zainicjowania kontaktów Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z krajem, w tym portalu społecznościowego www.polska-szkola.pl przeznaczonego dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów i animatorów polskiego szkolnictwa za granicą.

"Za cel strategiczny polityki polonijnej uznajemy uzyskanie skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu oraz skorzystanie z potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji Polski i wzmacniania jej pozytywnego wizerunku w Europie i świecie" - podkreślono w dokumencie.

MSZ podkreśla, że w "nowym otwarciu" zasadne jest nie tylko odwoływanie się do potencjału intelektualnego tradycyjnych organizacji polonijnych, ale również do znacznie liczniejszej Polonii niezrzeszonej, często nieznającej już języka polskiego, która jest jeszcze liczniejsza.

Resort chce włączyć do działania nowe środowiska niezrzeszonej polskiej inteligencji, autorytety w lokalnych środowiskach, osoby nieznające języka polskiego. Jak zaznaczono, w polu widzenia pozostanie także najnowsza generacja emigracji ekonomicznej oraz wspomaganie Polonii i Polaków za granicą w korzystaniu z należnych im praw, także pracowniczych.

W planie jest też mowa o reformie i rozwoju mediów polonijnych w nowych formach organizacyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i możliwości internetu, wymiany programów, staży dziennikarskich. "Dotyczy to zwłaszcza mediów na wschód od polskich granic, które wymagają pilnej sanacji i dostosowania do współczesnych wymogów i możliwości odbiorców" - podkreślono.

W planie podkreślono potrzebę promocji wszechstronnego rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji szkoleń, seminariów specjalistycznych z udziałem miejscowej Polonii, czy wymianę międzyuczelnianą i naukową.

Resort chce też włączenia środowisk polonijnych w organizację misji handlowo-gospodarczych polskich przedsiębiorców.

Wśród obszarów współpracy z Polonią i Polakami za granicą wymieniono także wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

Ma temu służyć m.in. wspieranie powracających migrantów poprzez włączanie ich w system szkoleń; działania w sferze edukacji pozwalające na adaptację dzieci powracających z zagranicy do polskiego systemu edukacji; monitorowanie procesów powrotów migrantów do kraju służące do opracowania programu będącego inspiracją do systemowych, skoordynowanych działań organizacyjnych i instytucjonalnych.

Resort mówi też o aktywizacji środowisk polskich; budowaniu otwartych relacji Polonii ze społecznością kraju zamieszkiwania; działaniu w ramach i na rzecz realizacji standardów międzynarodowych w sferze praw mniejszości narodowych i praw człowieka; maksymalizowaniu efektów działań finansowanych ze środków publicznych przy ograniczaniu kosztów podmiotów realizujących je, a także o racjonalnym, rzetelnym i maksymalnie skutecznym gospodarowaniu środkami publicznymi.

MSZ wśród zasad realizacji planu wymienia też jawność i przejrzystość wydatkowania środków, bezstronność i obiektywizm w rozdziale środków, a także równość szans wszystkich podmiotów.

Plan opiera się m.in. o zasadę koncentracji środków. MSZ podkreśla, że przy liczbie polonijnych beneficjentów "ograniczonej wyłącznie wielkością środków budżetowych, preferowane zadania nie mogą być realizowane za pośrednictwem setek podmiotów pośredniczących".

Resort zaznaczył też, że niezwykle ważnym etapem realizacji planu będzie rozliczanie wydatkowanych środków; weryfikowane zarówno w ramach wewnętrznych kontroli prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, audyt zewnętrzny, jak i przez Najwyższą Izbę Kontroli.

MSZ - Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. (PDF)

Agata Jabłońska-Andrzejczuk (PAP)
22 sierpnia 2012 r.

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie