poniedziałek, 18 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Polonia na świecie Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród polski
Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród polski PDF Drukuj Email
środa, 09 września 2009 16:21

W dniach 7-9 września 2009 roku w Zielonej Górze odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Rola Polonii w uzyskaniu pomocy przez naród polski od społeczności międzynarodowej w latach 1981-1989”.

Grecję reprezentował Ryszard Gruda.

Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza. Udział w niej wzięli przedstawiciele Polonii z Niemiec, Austrii, Włoch, Grecji, Norwegii, Danii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Polski i Stanów Zjednoczonych. Prowadzenie i naukową opiekę nad przebiegiem konferencji powierzono prof. Marianowi Wolańskiemu z Wrocławia i prof. Janowi Ciechanowskiemu z Londynu.

Wicemarszałek Elżbieta Polak otwierając konferencję podkreśliła, że rok 2009 został przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony Rokiem Polskiej Demokracji. Jest to zatem idealny termin do dyskusji nad wymiarem pomocy, jaki otrzymała Polska w latach 1981-1989 od innych krajów, dzięki staraniom organizacji polonijnych rozsianych po całym świecie. Według tych faktów, stało się oczywiste, że samorząd województwa podjął wysiłki, aby ten dług w pewnym stopniu postarać się spłacić. Konferencja służy ugruntowaniu pamięci historycznej i umacnianiu więzi między społecznościami polonijnymi, a krajem ojczystym.

Na koniec swej wypowiedzi wicemarszałek zaznaczyła, jak wielkim wyróżnieniem jest goszczenie w naszym regionie tak wybitnych działaczy i naukowców oraz życzyła wszystkim niezwykłych emocji i niezapomnianych wrażeń podczas seminariów oraz pobytu w Lubuskiem.

Przewodniczący sejmiku Krzysztof Seweryn Szymański zapewnił, że samorząd województwa zagwarantuje środki na stworzenie publikacji, która będzie owocem zakończonej konferencji oraz dwóch wcześniejszych. Oświadczył również, że w pracach nad nią, oprócz profesorów, którzy wzięli udział w seminariach uczestniczyć będą pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, który także będzie wspierał przedsięwzięcie.

Tekst referatu wygłoszonego na Konferencji przez przedstawiciela Grecji, Ryszarda Grudy.


Chciałbym podziękować za zaproszenie i pogratulować organizatorom za zorganizowanie konferencji na tak wysokim poziomie. Pozwolicie Państwo, że w pierwszeństwie odczytam list od Wicewojewody Pireusu skierowany do Pana Krzysztofa Seweryna Szymańskiego Przewodniczącego Sejmiku Lubuskiego.

Szanowny Panie,
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Czuję się wielce tym zaszczycony i proszę mnie uważać za przyjaciela Polskiego Narodu.
Z wielką przykrością informuję, że obowiązki służbowe w pierwszej połowie września w Województwie Pireus nie pozwalają mi na wyjazd poza granice Grecji.
Mam nadzieję, że w przyszłości nadarzy się okazja by odwiedzić Wasz Kraj.
Odnosząc się do tematu konferencji, która ukazuje wielkoduszność Polskiego Narodu, życzę osiągnięcia pozytywnych rezultatów.
Kończąc, życzę kontynuowania rozwoju gospodarczego Waszego Kraju według
osiągnięć gospodarczych ostatnich lat.

Z POWAŻANIEM,
ALEKSANDRIDIS LAZAROS
VICEWOJEWODA PIREUSU


Polonia grecka, wprawdzie dość liczna, a do niedawna bardzo liczna jak na wielkość tego pięknego kraju, ma jednak stosunkowo krótką tradycję i nie możemy poszczycić się jakimiś znaczącymi osiągnięciami w temacie, któremu poświęcona jest nasza konferencja.

Przed rokiem 1980 Polonia grecka praktycznie nie istniała. Napływ Polaków do Grecji nastąpił dopiero po wprowadzeniu stanu wojennego.

W latach osiemdziesiątych wycieczka do Grecji była najprostszym sposobem ucieczki z PRL.. Wyprawa kosztowała względnie tanio, łatwo było otrzymać paszport. Kraj ten był raczej przystankiem w drodze do USA, Kanady czy Australii, choć część uchodźców pozostała w Grecji, odkrywszy nie tylko jej walory klimatyczne, ale i socjalne, bo bez większych zachodów można było otrzymać pracę i żyć pośród
przyjaznych ludzi. Na przełomie lat 80. i 90. w Grecji przebywało ok. 200 tys. Polaków.

Mijają właśnie 22 lata, gdy w 1987 roku po raz pierwszy wyjechałem do Grecji, czyli na Zachód - jak wówczas mówiło się na każdy kraj nie leżący w sowieckiej strefie wpływów.

Polacy w tym czasie budzili bowiem na całym chyba świecie autentyczną sympatię. Świat na swój sposób podziwiał nas za „Solidarność”, Papieża i na swój sposób współczuł za stan wojenny i związane z nim represje.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, grecka opinia publiczna, mając w pamięci niesławne rządy Czarnych Pułkowników, solidaryzowała się z Narodem Polskim. Potwierdzeniem tego są reportaże z tych kilku tygodników ateńskich z 1981 roku, których kopie zamierzam przekazać organizatorom konferencji.

Imię „Solidarność”, „Walesa” otwierało drzwi i serca polskim uchodźcom w Grecji.

Na taką postawę społeczności greckiej miała też wpływ dość liczna grupa byłych reemigrantów greckich, którzy po upadku hunty Czarnych Pułkowników powrócili z Polski do Grecji.

Grecja najwcześniej przełamała blokadę polityki gen. Jaruzelskiego. Premier Andreas Papandreu, ojciec byłego ministra spraw zagranicznych i dzisiejszego przewodniczącego partii socjalistycznej PASOK Jorgosa Papandreou w 1982 r., jako pierwszy polityk zachodni, złożył wizytę w Polsce w czasie stanu wojennego.

Już od samego początku Polacy w Grecji zaczęli się organizować tworząc początkowo nieformalne organizacje polonijne oraz inne instytucje, których celem było nieść pomoc swoim rodakom w Grecji. Przede wszystkim należy wymienić tutaj Klub Polski na ulicy Mezonos w Atenach, środowisko skupione wokół kościoła katolickiego, zwanego polskim kościołem na ulicy Michał Voda,
w Atenach, prasę polonijną z tygodnikiem „Kurier Ateński” na czele oraz pierwsze organizacje polonijne.

Obecnie, od 20 lat mamy już wolną, suwerenną Rzeczpospolitą. Zmieniło się też całe geopolityczne jej otoczenie. Polska jest członkiem NATO. Jest też członkiem, wielkiej, wyrosłej z cywilizacji hellenistycznej, rodziny Narodów europejskich - Unii Europejskiej. Stało się to po podpisaniu, Traktatu Akcesyjnego w Atenach, w kwietniu 2003 roku.

W obecnej sytuacji wiele zadań stawianych przed Polonią, przed organizacjami polonijnymi uległo zmianie. Inne są priorytety, inne rozłożenie akcentów w naszej działalności. Wszak jeden, podstawowy cel jaki istniał zawsze - pozostaje nadal aktualny. Tym celem jest integracja środowiska polonijnego i stworzenie korzystnych warunków do podtrzymywania tożsamości narodowej.

I w tym celu nasz Związek”Mieszko” nawiązał współpracę z władzami miasta i województwa Pireus w dziedzinie kultury i oświaty. Dalszym celem będzie stworzenie Domu Polskiego, który będzie nie tylko oazą dla Polaków w Grecji ale również dla reemigrantów Greckich z Polski.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystościach z okazji Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który odbył się 2 maja 2008 w Atenach i tu pozwolę sobie przytoczyć słowa Pana Marszałka "Wybór Grecji na miejsce tegorocznych obchodów nie jest przypadkowy".

Takie uroczystości organizowane są w krajach, w których nasi rodacy mogą liczyć na dobre traktowanie. Dodatkowym powodem wyboru Grecji jest mieszkająca w tym kraju liczna Polonia, która opuściła Polskę w latach 80 - tych.

Po wybuchu stanu wojennego Grecja była jednym z państw, przez które wiodła droga Polaków emigrujących za ocean. Część z nich zdecydowała się jednak na osiedlenie właśnie w Grecji.

Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie