poniedziałek, 18 marca 2019
Jesteś tutaj: Start Dokumenty i uchwały Protokół z I Walnego Zgromadzenia
Protokół z I Walnego Zgromadzenia PDF Drukuj Email

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA WYBORCZEGO
ZRZESZENIA POLAKÓW W GRECJI im KSIĘCIA MIESZKA

 

1) W dniu 28 lutego 2010 roku w Pireusie, po zakończeniu procedury rejestracyjnej, zakończonej Decyzją Sądu Pierwszego Stopnia w Pireusie nr 30065/2009, odbyło się, pod nadzorem adwokata pani Evi Diakoumakou, pierwsze zebranie wyborcze Zrzeszenia Polaków w Grecji im. Księcia Mieszka. W zebraniu uczestniczyło 25 osób.

2) W wyniku tajnego głosowania pod nadzorem Komisji Wyborczej, której z urzędu przewodniczyła adwokat, pani Evi Diakoumakou, wybrany został 5-osobowy zarząd Zrzeszenia oraz 3-osobowa Komisja Rewizyjna, które konstytuowały się jak niżej:

ZARZĄD:
Prezes: RYSZARD GRUDA
Wiceprezes: MARIA ZACHAROPOULOU
Sekretarz: ATHINA ALEKSANDRA GRUDA
Skarbnik: ELŻBIETA LUCYNA MALESIS
Członek: HELENA ZADREJKO

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: MAREK MICHAŁ NADOLSKI
Członek: LECH WALENTYNOWICZ
Członek: MARIUSZ TOKARSKI

 1. Siedzibą Zrzeszenia jest pomieszczenie biurowe w Pireusie, 185 40, ul. Kithaironos 12-14.
 2. W trakcie zebrania kol. Lech Walentynowicz, nawiązując do ramowego programu działania Zrzeszenia, określonego w artykule 2. Statutu zatytułowanego CELE ZRZESZENIA, przedstawił zebranym program działania Zarządu na najbliższy okres:
 • Zorganizowanie biura oraz założenie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymogami prawa greckiego a także rekonstrukcja i obsługa witryny WWW Zrzeszenia.
 • Przystąpienie do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
 • Nawiązanie współpracy z Ambasadą RP w Grecji oraz z innymi organizacjami polonijnymi na terenie Grecji.
 • Nawiązanie współ pracy z organizacjami skupiającymi greckich reemigrantów z Polski (przebywających obecnie w Grecji) oraz z organizacjami skupiającymi Greków w Polsce.
 • Zorganizowanie obchodów Dnia Polonii - 2 Maja (2010), poświęconych naszym dwom wielkim Polakom - Twórcom, działającym i tworzącym na emigracji, Juliuszowi Słowackiemu i Fryderykowi Chopinowi, w 200 lecie rocznicy ich urodzin (Wieczór poetycko - muzyczny w Centrum Kultury w Pireusie).
 • Zorganizowanie w Centrum Kultury w Pireusie, przeglądowej wystawy polskich twórców - malarzy, działających na terenie Grecji, jeśli to będzie możliwe to w powiązaniu z najbliższymi obchodami Dnia Polonii.
 • Podjęcie starań na forum EUWP w celu stworzenia w Pireusie polonijnego klubu żeglarskiego.
 • Podjęcie starań w celu uzyskania od władz w Pireusie stosownych pomieszczeń na DOM POLSKI, który będzie centrum organizacyjnym i kulturalnym greckiej polonii.
 • Utworzenie w ramach Zrzeszenia sekcji polskich przedsiębiorców i wolnych zawodów (Polonijny „Business Club") w celu wymiany doświadczeń.

Na zakończenie zebrania Prezes Zrzeszenia, kol Ryszard Gruda zaprosił zebranych do współpracy przy realizacji zadań statutowych oraz do wzięcia udziału w jutrzejszych uroczystościach (1 marca) w Instytucie Francuskim w Pireusie, dla uczczenia 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.

 

Za KOMISJĘ REWIZYJNĄ                                                                                                                              PREZES ZRZESZENIA

Marek Michał Nadolski                                                                                                                                   Ryszard Gruda

Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć
Kliknij w obrazek aby go powiększyć

 


Używamy cookies, aby poprawić działanie naszej strony internetowej podczas korzystania z niej. Cookies wykorzystywane do istotnego działania serwisu zostały już ustawione. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zobacz naszą Politykę Prywatności.

Akceptuję cookies na tej stronie